Zpět na hlavní stránku

                                          P. Karel Goldmann

                                Farnost Pavlovice u Přerova

 

 

L.P.1974

 

                                                      Obsah:

1. Předmluva

2. Všeobecný úvod

2.1 Nejstarší církevní organizace na Moravě

  2.2 Vznik kostelů a farností

  2.3 Patronátní správa a investitura

  2.4 Církevní desátky

  2.5 Kostel farní, filiální a svěřený (komendovaný)

  2.6 Gotická doba na našem venkově

3. Pavlovská farnost

   3.1 Vznik farnosti

  3.2 Husitské hnutí

   3.3 Čeští (moravští ) bratři, luteráni a protestanti ve farnosti

  3.4 Události před Bílou Horou – farář Jan Raffanides

  3.5 Zrušení samostatné farnosti

  3.6 Svědectví Martina Haluzíka

  3.7 Kněží z Polska u nás

  3.8 Pavlovská farnost opět samostatnou

  3.9 Čeští bratři – případ Tomáše Jemelky ze Sušic

  3.10 Do farnosti přibyly roku 1788 dvě obce

  3.11 Příslušnost farnosti k děkanství

  3.12 Přefaření Oldřichova z Pavlovic do Oseka

   3.13 Počet obyvatelstva farnosti

4. Duchovní dějiny farnosti

   4.1Posloupnost pavlovských farářů

  4.2 Kněží – duchovní správci ctihodných sester

  4.3 Kaplani kooperátoři v Oseku a v Dřevohosticích

  4.4 Jan Jiří Ignác Středovský

  4.5 Duchovní správcové v Radslavicích

  4.6 Kněží – rodáci z farnosti

   4.7 Řádové sestry – rodačky z farnosti

  4.8 Řeholní bratr – rodák z farnosti

  4.9 Bohoslovci, kteří zemřeli během studia

  4.10 Členové laického III.řádu sv. Františka

  4.11 Velké duchovní slavnosti ve farnosti ve 20.století

  4.12 Pavlovští varhaníci

  4.13 Hudba a zpěv na pavlovském kůru

  4.14 Kostelníci

5. Stavební dějiny

  5.1 Farní kostel sv. Jiljí, opata

  5.2 Zvony na věži kostela

  5.3 Filiální kostel sv. Josefa v Radslavicích

  5.4 Zvony na věži filiálního kostela v Radslavicích

  5.5 Kaple, kříže a sochy

  5.6 Hřbitov v Pavlovicích

  5.7 Hřbitov v Radslavicích

  5.8 Farní budovy v Pavlovicích

  5.9 Nadační dům pro kněze v Radslavicích

  5.10 Farní špitál v Pavlovicích

  5.11 Mateřská školka v Pavlovicích

6. Hmotné zajištění farnosti

  6.1 Patroni farního kostela a fary v Pavlovicích

  6.2 Farní obročí v Pavlovicích ( beneficium)

  6.3 Největším dobrodincem faráře i kostela je Boží lid

7. Přílohy

7.1. Farní kronika píše o vzniku jednotlivých obcí

  7.2. Geologické zajímavosti na území farnosti

  7.3. Lidová tradice v podání p. Josefa Masaře

  7.4. Staré zvyky ve farnosti v podání pamětníků