Gibalové v Polsku

Zpět na hlavní stránku

Při svém studiu historie výskytu příjmení Gibala v Polsku jsem zatím objevil, že Gibalové v Polsku se původně ( před rokem 1900) vyskytovali pouze na územích patřících k Rakousku-Uhersku. Zatím nejsem schopen určit přesná místa původního osídlení, ani přesný počet rodin.

Podle mých současných informací se Gibalové vyskytovali v Polsku ve dvou až třech oblastech. Nejmladší osídlení je v okolí Ostravy a Českého Těšína z polské strany hranice, především kolem Severní dráhy Ferdinandovy (Jawiszowice). Toto osídlení bylo až kolem roku 1870 ( viz citace) . Většina Gibalů z tohoto osídlení se po první světové válce vrátila na Moravu.

Druhá oblast osídlení je v blízkosti Krakowa, v oblasti asi 10 kilometrů jižně od Krakowa. Jedná se o oblast Gdow, Czaszlaw,Kozmice, Wielicka. Všechna tato místa jsou v okruhu 10 kilometrů. Mám zde dokumentován výskyt více rodin Gibalů, již před rokem 1860. Zatím se mi nepodařilo tyto rodiny propojit. Je velmi pravděpodobné, že existuje příbuzenský svazek mezi těmito rodinami. Tyto rodiny, z části zůstali v Polsku a žijí v této oblasti (Andrychow), z části se vrátili na Moravu, Slovensko nebo se přesunuli do Rakouska a část z nich odešla do Ameriky a tvoří podstatnou část Gibalů v Americe.

Třetí oblast osídlení Gibalů v Polsku je východní Halič, okolí Rzeszowa, Tarnowa a Przemyslu. Podle mých informací se sem Gibalové dostali tak, že na jednom panství pomřeli sedláci a majitel pozval sedláky odjinud, aby osídlili jeho panství. Mezi těmito novými sedláky přišli do této oblasti i Gibalové. Přesné místo, rok , jméno panství a majitele neznám, ale podle místního tradování tuto oblast osídlili sedláci z Francie a místní se domnívají, že Gibalové sem přišli z Francie také. Zajimavostí je, že se v této oblasti kromě Gibalů vyskytuje více příjmení, které se vyskytovali kolem roku 1800 i v okolí Pavlovic např.Chrobák, Tomčík, Jemelka . Což by napovídalo, že sem Gibalové v rámci většího přesunu přišli přímo z Pavlovic. Dobu bych odhadoval kolem roku 1800. Gibalové v této oblasti žijí dodnes.