O Pavlovicích


Zpět na hlavní stránku

Tato stránka není oficiální stránkou obce Pavlovice.
Materiály zde použité, jsou většinou z knihy Pavlovice u Přerova Historie a přítomnost obce vydané v roce 1999 u příležitosti 650 let od první písemné zmínky o obci Pavlovice
Název Pavlovice vznikl z osobního jména Pavel a znamená ves lidí Pavlových. V případě těchto Pavlovic bylo bližší určení "u Přerova" dodáno na základě rozhodnutí ministerstva vnitra z 13. ledna 1915 č. 10 741 ex 1913. V pramenech 1. poloviny 19. století se můžeme setkat také z označením Pavlovice nad řekou Bečvou. Pošta za Rakouska-Uherska používala též název Pavlovice u Lipníka. Z genealogického hlediska je zajímavá velmi úzká vazba tohoto území s Valašskem. Mnoho místních rodin má původ v okolí Vsetína. Pavlovice leží na Valašské nebo jinak Kelečské cestě, která vedla z Valašského Meziříčí přes Kelč, Všechovice, Soběchleby, kolem Pavlovic na Přerov. Letecký snímek Pavlovic.

Z hlediska historických písemných pramenů jsou zřejmě málo známé dokumenty z archívu panství Dřevohostice, které jsem zatím nikde nenašel citovány. Pro Pavlovice a Prusínky se dochovaly sčítací operáty z let 1857, 1900 a 1910.
Mapa Pavlovic.

Soupis držitelů usedlostí z Pavlovic z Registry Pavlovic z roku 1653.

Grunt Matouše Bzinákova ,Podsedek Jana Kejbala, Grunt Jana Tlustýho
Grunt pustý po neb. Vilému Čechu ,Podsedek Martina Kozáka
Grunt Matěje Hejdla, Grunt Jana Hřebavíka, Grunt Mikuláše Ovčáka
Podsedek Ondry Turoně, Grunt Jana Puče, Grunt neb podsedek Jíry Navrátila
Grunt Václava Budaře, Grunt Pavla Tomečkova, Podsedek Mikuláše Kučery
Podsedek Pavla Vodníka, Grunt Jana Bzdinákova, Grunt Adama Kordulača
Grunt Říhy Chmelaře, Grunt Jakuba Jozefka, Podsedek Jana Nádeníčka
Zahrada Matěje Hejdy, Grunt Vávry Lorence, Zahrada Havla Lopaty
Podsedek Vávry Hanáka, Podsedek Jakuba Otruby, Grunt Malého Jíry
Grunt Václava Šoustalíka, Grunt Martina Haluze, Grunt Jana Kabelíka
Grunt Martina Kejbalíka, Zahrada Martina Kejbalíka, Podsedek Martina Němce
Grunt Jana Škrabalíka, Podsedek Jakuba Tomanova, Grunt Jana Tomana
Grunt Matouše Slezáka, Zahrada Pavla Hralovského, Zahrada Jíry Zapletala

Soupis držitelů usedlostí pro Pavlovice z urbáře dřevohostického panství z roku 1655

Johan Schmidt - sedlák, majitel krčmy
Jan Bzdinák - sedlák, majitel krčmy
Václav Slezák - sedlák
Mates Kejbalík - sedlák
Jan Hřebavík - sedlák
Jakub Kozka - sedlák
Jan Puča - sedlák
Pavel Vrabec - sedlák
Václav Loubal - sedlák
Jakub Slezák - sedlák
Jan Nádeníček - sedlák
Melichar Schmidt - sedlák
Jiří Hroleníček - sedlák
Jiří Slezák - sedlák
Václav Šoustalík - sedlák
Martin Haluzík - sedlák
Pavel Zey - sedlák
Jiří Vodný - sedlák
Tomáš Tomaník - sedlák
Matouš Slezák - sedlák
Pavel Schmidt - sedlák
Martin Balucha - sedlák
Tomáš Schlesinger - sedlák
Martin Tlustý - sedlák
Lorenz Teutscher - zahradník
Jiří Skácel - zahradník
Mikuláš Zatočil - zahradník
Jiří Navrátil - zahradník
Johan Kornell - zahradník
Jiří Červený - zahradník
Lorenz Hanár - zahradník
Jakub Otruba - zahradník
Martin fojt (Kejbalík ? ) - zahradník
Martin Teutscher - zahradník
Jakub Kostelník - zahradník
Mikuláš Kučera - zahradník