Search: The Web Tripod     Free Online Golf
share this page Share This Page  report abuse Report Abuse  build a page Edit your Site  show site directory Browse Sites  hosted by tripod
    Monster Job Search « Previous | Top 100 | Next » hosted by tripod

News

Back on main page

Protože už se v těch html sám ztrácím, pokusím se sem psát změny v jednotlivých verzích, aby se dal vývoj zpětně aspoň částečně sledovat a dokumentovat. Měla by to být pomůcka pro stálé návštěvníky, které tímto vítám.
Změny provedené ve verzi k 1.11.2000 :
1, Přidány k rozrodu potomci Františka Gibaly, Hradčany 13
2, Připojeny k rozrodu rodiny Gibaliku, Pavlovice 2
3, Připojeny k seznamu osob dvě rodiny Gibalů ze Slovenska
4, Doplněny texty k jednotlivým zemím a rozšíření části o Pavlovicích
5, Doplněna citace ohledně vzpomínek na životní osudy rodiny Františka Jiljího Gibaly
6, Doplněna první verze fotogalerie
Změny provedené k 1.12.2000:
1, Doplněny údaje o dvou rodinách Gibalů na Slovensku, Hriňová, Detva
2, Doplněna citace dopisu p. Imricha Gibaly
3, Doplněna omluva ohledně chyb v minulé verzi