Ban. Bystrica, 28.11.2000

 

 

 

 

                      Vážený pán Lubomír Gibala,

 

Píšem Vám, ako som Vám sľubil v telefonickom rozhovore s Vami. Vyhladal som pána PhDr. Jána Žiláka v okresnom archíve v Ban.Bystrici a spolu s ním sme pátrali po rodokmeni Gibalovcov v detvianských a hriňovských archívoch. Možem povedať, že ste sa dali na velmi ťažkú a na zrak namáhavú prácu. Prešli sme všetky archívne záznamy narodených osob, ako i sobášov detvianskej oblasti ( kam patrila i Hriňová) až do roku 1830 a nepodarilo sa nám zistiť data narodenia a sobáša mojich prastarých rodičov Jozefa Gibalu a Kataríny, rod. Murinovej.

     Napíšem Vám preto len údaje našej rodiny do tretieho kolena.

  Moj otec Juraj Gibala sa narodil v Hriňovej 22.3.1885, matka Mária, rod. Kmeťová sa narodila 27.10.1885.

  Moj starý otec Ondrej Gibala sa narodil v Hriňovej 13.11.1854, stará matka Katarína, rod. Ľuptáková sa narodila 1860 (údaj zo sobášného listu).

  Moj prastarý otec Jozef Gibala a prastará matka Katarína, rod. Murínová. (Údaje o narodení a sobáši, ako i miesto narodenia sa nám nepodarilo v detvianskom archíve zistiť.)

  Moj otec Juraj Gibala, nar. 22.3.1885 a matka Mária, rodená Kmeťová, nar. 27.10.1885 mali 9 detí, z toho 6 synov a 3 dcéry.

Synovia : Jozef   (1906)                     dcéry:   Elena      (1911)

                Peter   (1909)                                  Agnesa   (1913)

               Imrich (1920)                                   Ludmila (1919)

               Martin (1924)

               Juraj    (1927)

               Tomáš (1931)

  Moji rodičia žili v Hriňovej do r. 1923. V r.1924 sa presťahovali do maďarského pohraničia do obce Čoma pri Fiľakove a v následujúcom roku na pustatinu Čierny Potok, pošta Hodejov, okr. Rim.Sobota. Tu si kúpili malý majetok z prvej pozemkovej reformy 1.ČSR po 1.svetovej vojne.

-         Moj najstarší brat Jozef, nar. v Hriňovej 1906 nemal synov len 4 dcéry ( Jolanu, Máriu, Elenu a Irenu).

-         Brat Peter, nar. v Hriňovej 1909 mal 3 synov a 1 dcéru. Jeho synovia: Imrich (žije v Českých Budejoviciach ČR – Nemá synov len dve dcéry, ktoré žijú, a to jedna v Humennom, druhá v Ban.Bystrici.) Druhý syn Petera Milan žije v Rim.Sobote a tretí Peter žije v Čiernom Potoku, okr. Rim.Sobota.

-         Ja, Imrich, nar. v Hriňovej 1920, manželka Vlasta, rodená Birbičová (1924) máme spolu 2 synov a 1 dcéru. Synovia : Ivan, nar. 1946 v Košiciach, žije vo Vyškove na Morave (ČR). Miroslav, nar. 1948 v Košiciach, žije vo Vyškove na Morave (ČR). Dcéra Eva, nar. 1951 v Košiciach, vydala sa za MUDr. Milana Šveca, žijú v Ban.Bystrici a majú dve dcéry.

-         Brat Martin, nar. 1924 na Čome, okr. Lučenec. Nemal deti.

-         Brat Juraj, nar. 1927 v Čiernom Potoku, okr. Rim.Sobota, má 2 synov, Štefana a Ivana a 2 dcéry Zuzku a Ľubu.

-         Najmladší brat Tomáš, nar. 1931 v Čiernom Potoku, ženatý, žije v Bratislave a má 3 synov. Najstarší býva v Kysuckom Novom Meste, mladší v Piešťanoch a najmladší v Bratislave.

Na záver len toľko, že ste ma potešili, že mám česť byť v kontakte s človekom, ktorý má to isté meno ako ja, a kto vie, či je to len to isté meno? Preto Vám držím palce vo Vašej namáhavej práci. Ale nezávidím Vám, vlastne Vás ľutujem hrabať sa v starých, na Slovensku latínsky a maďarsky písaných archívoch, ako ste mi telefonicky hovorili. Rád by som Vám pomohol, žiaľ na moj vek a moj zrak nie je to možné. Som vojnový invalida ( na fronte v 2. svetovej vojne som bol ťažko ranený do hlavy, čím som stratil ľavé oko a aj  pravé som mal poranené, takže som rád, že aspoň čo-to vidím, nie to ešte lúštiť staré archívne záznamy.

        Pozdravujem Vás a prajem Vám veľa vytrvalosti v započatej práci.

                      

                                                       Váš menovec

                                                         mgr. Imrich Gibala